Tag Archives: zend framework

Ukazał się Zend Framework 1.10.0

Programiści firmy Zend Technologies opublikowali stabilną wersję 1.10.0 frameworka Zend, który służy do tworzenia aplikacji w PHP. Oprócz kilku nowych funkcji programiści w aktualnym wydaniu Zend Framework opracowali na nowo dokumentację. Mówiąc ściślej, chodzi tu o zrestrukturyzowanie rozdziałów i nowe przewodniki. Dla każdej pomniejszej wersji, czyli np. 1.10, 1.9, 1.8 itd., przygotowano specjalnie dopasowane wprowadzenie i dokumentację API. Ma to ułatwić użytkownikom pracę ze starszymi wersjami frameworka.

Czytaj dalej: Ukazał się Zend Framework 1.10.0

Number of Views :1066

ZendFramework: atrybuty labeli w elementach radio(element multi)

Budując aplikacje z użyciem Zend Frameworka nie sposób nie wykorzystać potężnego narzędzia jakim jest Zend_Form i dekoratory. W ostatnim projekcie musiałem dodać atrybuty do labeli w elemencie Zend_Form_Element_Radio(dziedziczący po Zend_Form_Element_Multi). Docelowy kod miał wyglądać następująco:

[source language=”html”][/source]

Problem w tym, że za pomocą dekoratorów nie dodamy atrybutów do labeli okalających inputy. Rozwiązaniem problemu jest ustawienie odpowiednich atrybutów do elementu:

[source language=”php”]
$element = new Zend_Form_Element_Radio(‘e_name’);
$element->addMultiOptions(array(
‘1’ => ‘Tak’,
‘0’ => ‘Nie’,
))->setValue(‘1’)->setLabel(‘Czy naprawa gwarancyjna?’)
->setAttribs(array(‘class’ => ‘checkbox’, ‘label_class’ => ‘inline lh28’))
->setSeparator(”);
[/source]

każdy atrybut ustawiany metodą setAttribs() z prefiksem label_ lub label będzie dotyczył tych okalających inputy, pozostałe będą dodane do głównego labela elementu.

Number of Views :38023