Tag Archives: innodb

Zmiana domyślnego mechanizmu składowania danych(storage engine) w serwerze MySQL

Baza MySQL oferuje dostęp do kilku mechanizmów składowania danych(ang. storage engines). Domyślnie serwer ustawiony jest na myisam. Niestety nie pozwala on na wykorzystanie dobrodziejstw relacji dla przykładu(pełna lista cech każdego z mechanizmów w dokumentacji – Storage Engines v5.1). Tę konkretną funkcję udostępnia InnoDB.

Narzędzia do modelowania typu Power Architect nie dają możliwości ustawienia mechanizmu składowania dla tabel, więc jedynym rozwiązaniem jest zmiana domyślnego w konfiguracji serwera.

Całość zabiegu jest bardzo prosta bo wystarczy edytować główny plik konfiguracyjny my.cnf. Dla dystrybucji debiano-podobnych znajduje się on w /etc/mysql/my.cnf.

Zmiana domyślnych ustawień polega na dodaniu w sekcji [mysqld] opcji:

default-storage-engine = innodb

Aby wprowadzone zmiany zaczęły działać należy przeładować ustawienia serwera MySQL.

Number of Views :3939