Tag Archives: fam

Filesystem notification initialization error — contact your mail administrator (check for configuration errors with the FAM/Gamin library)

Błąd Filesystem notification initialization error — contact your mail administrator (check for configuration errors with the FAM/Gamin library) pojawia się w programach pocztowych i najczęściej powodowany jest przez serwer pocztowy Courier. Aby go naprawić w systemach Debiano-podobnych należy zainstalować paczkę gamin

# apt-get install gamin

podczas instalacji w systemie Debian Squeezy manager pakietów usunie paczkę libfam0 i zgłosi problem z zależnościami, który należy sobie olać.

dpkg: libfam0: dependency problems, but removing anyway as you requested:  
 courier-base depends on libfam0. 
 courier-imap depends on libfam0.

Po instalacji pozostaje zrestartować wszystkie serwisy couriera.

for serwis in /etc/init.d/*courier*; do $serwis restart; done

Od teraz błąd w programach pocztowych powinien przestać się pojawiać.

Number of Views :10446