Category Archives: Debian

Import czcionek z innego systemu

Kopiujesz czcionki, które Cię interesują do katalogu

~/.fonts

potem dajesz

mkfontdir ~/.fonts

dopisujesz do /etc/X11/xorg.conf (jako root oczywiście )

FontPath "/home/uzytkownik/.fonts"

z poziomu zwykłego użytkownika wydajesz

fc-cache -fv

powinieneś otrzymać coś takiego:

...
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings: caching, 0 fonts, 1 dirs
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings/large: caching, 0 fonts, 0 dirs
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc: caching, 0 fonts, 0 dirs
/usr/local/share/fonts: caching, 0 fonts, 0 dirs
/home/pawel/.fonts: caching, 65 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d: caching, 0 fonts, 12 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/A: caching, 6 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/B: caching, 10 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/C: caching, 10 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/D: caching, 22 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/G: caching, 8 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/I: caching, 1 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/N: caching, 16 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/S: caching, 1 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/T: caching, 8 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/U: caching, 13 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/V: caching, 4 fonts, 0 dirs
/var/lib/defoma/fontconfig.d/W: caching, 1 fonts, 0 dirs
...

restart x’ów ALT+CTRL+BACKSPACE i masz nowe czionki w systemie.

Number of Views :1324